Home

  Cover De Dashond juli-augustus 2017

Coverfoto: ‘Baggerbonte’ (‘Baggertje’) van Ina Haspels. Foto: Stephan Ihrman

REGIONALE CLUBMATCH
Op zondag 15 oktober vindt de jaarlijkse Regionale Clubmatch plaats in het  Sport & Event Center, Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem. Aanvang van de keuringen 10.00 uur, zaal open om 8.30 uur. Meer....

NTC SANCTIEBELEID
Sanctiebeleid voor alle leden van de NTC en de NTC-Fokkers,
.... meer

HERPLAATSERS
Viev, een 4 jarig standaard ruwhaar teefje, zoekt een nieuw huisje......meer

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.