image
image
image
image

Home

Cover De Dashond mei - juni 2018 

Timer

Coverfoto: ‘Goethe’, ingestuurd door Thirza Feusi die hiermee de coverfotowedstrijd 2018 heeft gewonnen!

FOKKERSOVERLEG 20 OKTOBER 2018
Voor het fokkersoverleg hebben we Dhr. Hans Boelaars bereid gevonden om op 20 oktober een seminar te geven. Dhr. Hans Boelaars zal vanuit zijn kennis en grote ervaring als teckelkeurmeester ons ras vanuit diverse invalshoeken bespreken. Basis zal de rasstandaard zijn.
Deze bijeenkomst zal niet alleen erg interessant zijn voor onze fokkers, maar ook voor (aspirant)keurmeesters. Natuurlijk zijn alle leden van NTC welkom voor de bijeenkomst.

Datum: zaterdag 20 oktober 2018
Locatie: Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg
Aanvangstijdstip: 14.00 uur

FORMAT VERENIGINGSFOKREGLEMENT.
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel 3.5 van het VFR vindt u reeds aangepast op de pagina van het VerenigingsFokReglement.

TECKELWINKELTJE: de website is vernieuwd en weer online. Neem een kijkje op www.teckelwinkeltje.nl

NTC SANCTIEBELEID
Sanctiebeleid voor alle leden van de NTC en de NTC-Fokkers, .... meer

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper. 

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper. 
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.