Home

Cover De Dashond januari-februari 2017

Coverfoto: De dwergdashond ruwhaar reu General Lee NJK’16,
Benelux Junior Winner’16 van Maria Satter en Coby Satter-Mol
is Beste NTC Showhond van het Jaar 2016 geworden. Foto: Jill Rhodin.

PUPPY & JONGEHONDENDAG 2017
Sluiting inshrijving 24 februari 2017

Zondag 12 maart 2017 is weer dé dag voor alle teckels van vier tot en met vierentwintig maanden om samen te komen in het Sport & Event Center in Beusichem voor de Puppy en Jongehondendag. Meer ...

WUT CHAMPIONAT 2017
De Schweißprüfung ohne Richterbegleitung 2017 – SchwPoR van de WUT vindt dit jaar plaats op 19 en 20 augustus 2017 te Colognole - Pontassieve – Florance – Italië. Voorjagers die in aanmerking denken/willen (te) komen voor deelname kunnen zich tot 1 juni melden bij het jachtsecretariaat NTC jachtsecretaris@teckelclub.nl

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 april 2016
Klik hier voor de notulen(PDF-format) van de laatst gehouden  A.L.V.

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.