Home

Cover De Dashond november 2016

Coverfoto: De dashond ruwhaar reu Bilal Wind in de Wilgen NJK, SchwhK E Jeugd, Schwhk E, Wa, van
E. Verwilligen-van Heck is Best In Show geworden op
de
Jachthondenshow te Arnhem. Foto: Erik Roseboom.

REGIONALE CLUBMATCH 16 OKTOBER 2016
Alle uitslagen van de erekeuringen vindt u hier. meer .....

AGENDA EN KALENDER 2017
Nu te koop in het Teckelwinkeltje. Voor bestellingen klik hier.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 april 2016
Klik hier voor de notulen(PDF-format) van de laatst gehouden  A.L.V.

TECKELWINKELTJE 

Verkrijgbaar in het Teckelwinkeltje, een USB stick in de vorm van een teckel.
De USB teckelstick heeft een opslagcapaciteit van 8 GB en kost € 7,50. Voor bestellingen, klik hier.

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.