image
image
image
image

Verklaring bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Teckel Club is zich bewust van de emotionele reacties naar aanleiding van het programma ‘Opgelicht’ van dinsdag 15 mei.

Net als veel van onze leden en andere teckel/hondenliefhebbers, heeft ook het bestuur van de Nederlandse Teckel Club met grote bezorgdheid kennis genomen van de inhoud van het televisieprogramma.

Beide fokkers G.J.M. van Zijl-Verheul en M. Th.M. van Zijl (kennels ”Wie-Anders en van de Vliegende Kiep” te Woerden) hebben inmiddels bericht ontvangen dat ze uit het lidmaatschap van de Nederlandse Teckel Club zijn ontzet. Statutair waren wij gehouden aan het feit om eerst beide fokkers schriftelijk op te hoogte te stellen alvorens dit in een verklaring openbaar te maken. 

Wij willen benadrukken dat bij geen enkel lid van de Nederlandse Teckel Club het dierenwelzijn in het gedrang mag komen. Alle nesten die gefokt worden door leden van de Nederlandse Teckel Club moeten voldoen aan ons Verenigingsfokreglement. Dit wordt daadwerkelijk gecontroleerd. Op overtreding van ons Verenigingsfokreglement staan sancties. Bovendien worden nesten, gefokt met een stamboom, thuis bezocht door een chipper van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en vinden er tevens locatiecontroles plaats bij fokkers. Dit laatste eveneens door medewerkers van de Raad van Beheer.

Wanneer er nesten worden gefokt zonder stamboom, is er helaas geen enkele controle meer mogelijk door de Raad van Beheer of de Nederlandse Teckel Club omdat deze nesten niet worden aangemeld/geregistreerd.

Het bestuur van de Nederlandse Teckel Club betreurt de hele situatie en hoopt op een goede oplossing met betrekking tot de honden uit deze kennels. Indien mogelijk gemaakt, zal hierbij zeker onze hulp worden aangeboden.

Home

Cover De Dashond maart-april 2018 

Timer

Coverfoto: de kaninchen dashond ruwhaar teef Jillz Uut de Slikhoek  BJWNL’17, NJK’17, JW & W’17 van Coby Satter-Mol en  Maria Satter is NTC Showhond van het Jaar 2017 geworden.

KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2018
De inschrijving is gesloten. U bent echter van harte welkom als bezoeker van de Kampioenschapsclubmatch.
De keuringen vinden plaats in het Olympic Sportcentrum, Nieuweweg 203 in Wijchen op 10 mei 2018.
Aanvang van de keuring is 10.00 uur, zaal open vanaf 8.30 uur

FORMAT VERENIGINGSFOKREGLEMENT.
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel 3.5 van het VFR vindt u reeds aangepast op de pagina van het VerenigingsFokReglement.

TECKELWINKELTJE: de website is vernieuwd en weer online. Neem een kijkje op www.teckelwinkeltje.nl

NTC SANCTIEBELEID
Sanctiebeleid voor alle leden van de NTC en de NTC-Fokkers, .... meer

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper. 

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper. 
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.